(013) 243 4776 sekrm@cmroos.co.za

Die jeug in ons land het baie probleme, soos die hantering van groepsdruk en die  beskikbaarheid van dwelms, maar dikwels gaan hulle ’n toekoms sonder die moontlikheid van werk tegemoet.  Daarom wou die maatskaplike werker van Carolina tienerseuns met leierskapspotensiaal toerus vir die eise van volwassenheid en ook Christelike waardes vaslê, sodat hulle ook vir hulle portuurgroepe by  hul skole tot voorbeeld en inspirasie kan wees..

Leiers (seuns in Gr. 10) is deur vier skole geïdentifiseer.  Die vereistes was as volg:

  • Hulle moes Engels goed magtig wees (begrip);
  • Hulle moes Christene wees (Bybelse waardes);
  • Hulle moes bo-gemiddeld presteer en leierseienskappe toon;
  • Hulle moes ouers hê om vrywarings te teken.

Die seuns is in ‘n swembad deur ‘n instrukteur in lewensredding touwys gemaak.  Hiermee saam het hulle algemene noodhulpopleiding, soos kennis van verbande, kunsmatige asemhaling en hartmassering, ontvang.  Die uitkoms was dat hulle as leiers  iemand in nood sal kan help.

Elke seun het verder ’n volledige Bybel in Zoeloe present gekry en entoesiasties Bybelgedeeltes nageslaan en aantekeninge gemaak.

Ander lewensvaardighede soos natuurbewaring, verhoudings en toepaslike wetgewing is tydens die kamp behandel.

Op die laaste dag van die kursus is die seuns bederf met ‘n wildrit by Cradle of Life en ’n ligte ete op die dek van die restaurant.  Hulle het groot belangstelling getoon in die “wat en hoe” van ‘n formele restaurant.  Die bestuurder het hulle mooi ingelig – want sê nou een van hulle is vorentoe ’n toppresteerder en word na ’n deftige geleentheid genooi?   Hulle sal presies weet hoe!

’n Begeesterde groep is terug na hul onderskeie skole om hul nuwe kennis en ervaring te deel.