(013) 243 4776 sekrm@cmroos.co.za

By al ons kantore is daar verskillende projekte om die nood te verlig.

Armoede is bykans nooit ’n geïsoleerde probleem nie. Dit raak die verhoudings in die huis, takel mense se gevoelens van selfwaarde en onafhankliheid af.  Die verskil wat deur CMR gemaak word, word verhoog deurdat armoede nie net as sodanig bekamp word nie, maar dat die gevolge en oorsake aangespreek word.

Kospakkies en ander materiële hulp om onmiddellike nood te verlig, is noodsaaklik, maar ons wil nie mense afhanklik maak nie.  Daarom leer ons mense handvaardighede aan waarmee hulle ’n inkomste kan genereer, soos die tuinbouprojek in die landelike gebied van Carolina waar die leraar van die VGK help om mense bymekaar te kry en toepaslike hulp verleen.

Die projek van Lydenburg waar groepe werklose mense opgelei word in rekenaarvaardigheid, rus hulle toe vir die arbeidsmark.

Daarmee saam word mense vaardighede geleer soos:

  • Die opstel van ’n begroting
  • Die skryf van ’n CV
  • Entrepreneursvaardighede, ens.
  • Potensiaal te ontwikkel en geleenthede in die mark te idientifiseer

Saam met inkomstegenererende vaardighede word mense ook opvoedkundig toegerus met kennis oor relevante onderwerpe, soos MIV/Vigs, ouerleiding en vele ander.

In ’n gemaklike atmosfeer kry mense geleentheid om hul vrese te deel en te oorwin.

Die waarde wat hierdie programme bied, word deur die mense self beskryf:

Al ons kantore werf jaarliks fondse om die diens in stand te hou, aangesien daar ’n groot gaping is tussen die bydrae van die staat en kerk en die verpligte uitgawes.

So moet daar hierdie jaar weer ongeveer R3,000,000 in totaal ingesamel word.

Van die fondswerwingsprojekte sluit in:

Debietorders
Gaskunstenaars
Motiveringsprekers
Kosstalletjies en baie ander

Ons is veral dankbaar vir:

  • betrokke gemeentes in Mpumalanga
  • gemeentes in Gauteng: Pretoria-Faerie Glen en Pretoria-Oosterlig (Hartaksie)
  • staatsubsidie
  • sinodale bydrae

Dikwels wanneer omstandighede baie moeilik is en die voortbestaan van die diens bedreig word, kom daar uitkoms.

Ons is afhanklik van en dankbaar teenoor ons Hemelse Vader om die diens te kan lewer.
Hiersonder sou die diens nie gelewer kon word nie.