(013) 243 4776 sekrm@cmroos.co.za

’n Groot tekort aan plek in kinderhuise vir sorgbehoewende kinders strem dikwels die werksvloei van maatskaplike werkers.  Pleegouers is skaars en boonop is alle sorgbehoewende kinders nie noodwendig kandidate vir pleegsorg nie.

Daarom is daar in Mpumalanga nie minder nie as 9 pleeghuise waarin minstens 6 kinders per huis versorg word:

Huis Betlehem in Witrivier
Huis Betlehem in Nelspruit
Wondershoek buite Middelburg
Keerom Huis in Middelburg
Pottebakkershuis in Witbank
Shamah in Witbank
Shalom in Witbank
Pleeghuis in Pola, Witbank
Huis Dancia in Lydenburg

Daar is ’n pleegpappa en –mamma wat sorg dat die kinders se fisiese behoeftes in ’n liefdevolle omgewing vervul word.  Daar word huisgodsdiens gehou, toesig oor huiswerk gedoen en die kinders leer om in ’n normale gesinsopset te funksioneer.

Die voordele van sulke pleeghuise sluit in:

  • Daar is nie die etikettering waaraan kinderhuiskinders dikwels blootgestel word nie.
  • Dit bied ’n gesinsopset, nie dié van ’n inrigting nie.
  • Hierdie kinders voel nie, soos dikwels die geval in gewone pleegsorg, dat die eie kinders meer as hulle bevoordeel word nie.

Die kontak met die biologiese ouers verloop dikwels meer gemaklik, omdat die ouers in ’n pleeghuis nie intensies het om die kinders te behou nie.  Dit bied tog soms meer ruimte vir kontak en herstel in die ouer se sorg.