(013) 243 4776 sekrm@cmroos.co.za

Ses jaar gelede het daar vanuit die Greenvalley/Arthurseat woongebied ‘n kreet opgegaan:  “Help ons asseblief!  Ons gemeenskap het  geweldige nood.  Ons het nie werk nie, ons kry swaar en MIV/Vigs vier hoogty …”

Die gemeente van Greenvalley/Arthurseat het die kerk gevra om te help.  Die VGK, NG Kerk Sabie en die plaaslike gemeentelede het saam met die CMR- Mpumalanga gaan besin oor die area.  Die ANC, Civic-organisasie en die BRA-organisasie het almal saamgestem oor die geweldige nood.

Daar is by verskeie oorde aansoek gedoen vir fondse en gedurende 2010 het die Wêreldfonds geld beskikbaar gestel vir hulp aan die families vir die bekamping van MIV/Vigs.  Groot was die vreugde toe ons die fondse onmiddellik kon aanwend in samewerking met die VGK, die Vigsforum en die plaaslike gemeente om die “villages” van Makhululine, NewLine en Township in die area van Arthurseat en Greenvalley van ‘n diens voorsien.

Daar is 6 versorgers opgelei wat pasiënte tuis besoek en ‘n diens aan hulle lewer.  Daar word tans 180 verswakte en MIV/Vigs pasiënte versorg deur die 6 versorgers.  Die versorgers stap van huis tot huis.  Sommige van die huise is in die werklike afgeleë areas, en dit is baie warm – hulle neem maar hulle sambrele en rugsak met hulpmiddels en word so deel van die lief en leed van ‘n gesin.  Gesinne en pasiënte word gehelp met hul algemene versorging, hul mediese versorging en ook hul geestelike versorging.

Baie van die pasiënte se huise beskik nie oor enige water nie.  Die pasiënte is dikwels so verswak dat hulle nie self water kan gaan haal nie.  Die versorger neem dan water saam, sodat die huishouding water kan hê om te drink.

Dikwels het ek op ‘n besoek aan die versorgers gevind dat hulle baie hartseer is oor die heengaan van een van hul pasiënte.  Dis hul eie mense, want hulle is ook uit die gebied waaarin hul werk, afkomstig.  Soms moet die versorgers berading ontvang om hulle te help om hierdie verliese te verwerk.

Die versorgers ontvang ‘n klein vergoeding van R1,050 per maand.

Die Wêreldfonds se bydrae tot hierdie projek is tans in die weegskaal en gaan waarskynlik in Oktober 2012 heeltemal gestaak word.  Indien daar nie dringend ander bronne  verkry word nie, gaan hierdie gemeenskap weer sonder enige hoop of dienste wees.