(013) 243 4776 sekrm@cmroos.co.za

“Laat die werke van jou hande, die storie van jou hart vertel.”

“Let the works of your hands; tell the story of your heart”

Die tema vir ons kantoor die jaar is verseker op verskeie maniere uitgeleef en beleef deur almal wat betrokke is by ons werksaamhede.

Vrywilligers, donateurs en selfs ons as perso-neel is uitgedaag met die roeping om seker te maak jou hart is op die regte plek. Die werke van jou hande kan nie agterweë bly as jou hart deur passie gedryf word.

Die jaar was vol nuwe uitdagings en hoog-tepunte en ons kan getuig dat God vir ons voorsien, en dat ons Sy hand ervaar in die werk wat die kantoor doen.

Die CMR lewer dienste aan die gemeenskap van Piet Retief, Amsterdam en die kleurling gebied, Retiefville. Daar is ses gemeenskap-sprojekte onder die vlerk van die CMR en bereik ‘n totaal van 522 mense daagliks!

Nuusbrief