(013) 243 4776 sekrm@cmroos.co.za

Inleiding
Die behoefte om meer mense, veral in die uitgestrekte gebied van Mpumalanga en Limpopo te bereik, sowel as die behoefte aan goed opgeleide maatskaplike hulpwerkers het CMR Mpumalanga laat nuut dink oor opleidingsmoontlikhede en ons manier van werk.  Daarom het die Mpumalanga Opleidingsentrum op 1 April 2011 sy deure geopen.  Sedertdien het twee bene ontwikkel, naamlik Negemadi (opleiding vir maatskaplike hulpwerkers en tuisversorgers) en Caritas.

NEGEMADI
Maatskaplike hulpwerkers
Hierdie is ’n eenjaar- Nasionale Sertifikaat-kursus wat geakkrediteer is by die “Health and Welfare Sector Education and Training Authority”(HWSETA) en bekend staan as HW 591 PA 100 60 72.  Maatskaplike hulpwerkers werk onder toesig van maatskaplike werkers om gemeenskappe te ontwikkel en sekere administratiewe take te hanteer.

Vereistes vir toelating:

’n Graad 12- sertifikaat met die volgende vakke:

  • Engels en nog een ander amptelike taal.  Waar daar met mense gewerk word, is goeie taalvaardigheid (praat, lees en skryf) baie belangrik.
  • Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid.

Klastye:    Een voldag per maand van 09:00 -15:00.
Klasgeld:     R14,000 vir die jaar, as volg betaalbaar:  R1,000 met registrasie en R1,300 per maand vir 10 maande.  Dit sluit alle kursusmateriaal, klasgeld en registrasie by die Departement Maatskaplike Ontwikkeling in.

Tuisversorgers
Opleiding in tuisversorging word deur ’n geregistreerde verpleegkundige aangebied.  Praktiese opleiding word by ’n plaaslike tehuis vir bejaardes gereël.
Kursusfooie beloop R8,000 vir die volledige kursus wat oor 12 maande strek.

CARITAS
Programme sluit in:
•    Ontwikkeling van terapeutiese diens.
•    Genesing:  heling deur kreatiwiteit.
•    Ouerbegeleiding.
•    Werkswinkels oor die narratiewe model.
•    Opleiding van vrywilligers vir kerklike stukture.

 

Fooie onderhandelbaar per kursus.