(013) 243 4776 sekrm@cmroos.co.za

HOËRSKOOL MIDDELBURG

Beste Renche du Toit
CMR – Middelburg
Namens Hoërskool Middelburg wil ons almal by die CMR wat gemoeid was met Chané Naudé van harte gelukwens met haar pragtige matriekuitslae. Sy was een van ons toppresteerders met die drie A simbole wat sy in 2009 se matriekeksamen behaal het.
Haar uitslae is as volg:

Afrikaans – 80%, Engels – 76%,
Lewensopvoeding – 83%, Rekenaar Toepassings Tegnologie – 71%,
Visuele Kunste – 83%, Toerisme – 72% en Wiskunde 3 – 77%.
Ons beste wense vergesel haar en hoop haar mooiste drome word waar.
Baie sterkte ook vir u vir hierdie jaar. Mag die Here u seën in u groot taak.
Warm Middie groete
Mnr Johan Stronkhorst
Hoof

HOËRSKOOL MIDDELBURG
Privaatsak X 251811
MIDDELBURG
Mpumalanga
1050

Tel. (013) 2827393/4
Faks (013) 2824402
E-pos: hsmiddelburg@mweb.co.za
Web: www.middies.co.za